středa 9. srpna 2017

Náš příspěvek ve Zpravodaji

V červencovém vydání Zpravodaje města č. 4/2017 byl zveřejněn náš článek informující o počátcích šachu - založení šachového odboru v našem městě a dalším dění. Článek vychází z dostupných informací dříve zveřejněných na našem webu.

neděle 6. srpna 2017

Naše vystoupení na CZECH OPEN Pardubice 2017

Tentokráte nezůstala naše účast jen při jednotlivcích - absolvovali jsme poprvé soutěž (MČR) čtyřčlenných družstev (celkem 131 týmů). No musím říci, že jsme se zrovna nepředvedli. Nasazeni pod č. 106 se ziskem 4 bodů jsme se umístili na 113. místě  - tedy "v normě". Výkony jednotlivců a tím i týmu byly nevyrovnané, spíše podprůměrné - se silnějšími týmy jsme si "neškrtli", se slabšími jedna výhra a dvě remízy nás moc nectí. V turnajích jednotlivců byla účast tradiční - ve sk. C (261 hráčů) bojoval pod. č. 224 Mácha, získal 3,5 bodu a umístil se na 222. místě - tedy nepropadl, ale ani nevynikl. Ve sk. D (252 hráčů) Jouza pod. č. 5 získal 6 bodů a umístil se na 39. místě - úspěch to tedy nebyl. Pištora nasazen pod č. 59 získal 5,5 bodu (dá se říci dost, o bod více než vloni), obsadil ale až 72. místo - "svůj stín nepřekročil".  Celkově nelze hodnotit naše výkony a výsledky zrovna pozitivně asi nám léto a hala ZS "nesedly". Doufejme, že se v nadcházející soutěži družstev předvedeme v lepší formě, jinak bychom měli značné problémy. Celý turnaj měl, alespoň z mého pohledu, výbornou úroveň a opět, až na výjimky, mládí, jak počtem tak i výsledky, dominovalo (možná jeden z důvodů proč jsme my, již nemladí, dopadli tak jak jsme dopadli!?).
Jedno foto z "místa činu" najdete zde.

pondělí 31. července 2017

Historie šachu v Lázních Bohdaneč (3)

V tomto příspěvku pokračujeme v dávné historii. Máme k dispozici zprávu o Valné hromadě ÚJČS (viz Československý šach č.7), která proběhla ve dnech 5.- 7.7.1935 v našem městě. Při té byly uspořádány čtyři šachové turnaje a turnaj v bleskovém šachu. Z článku se dozvídáme, že akce nebyla jen záležitostí šachistů, ale proběhla na vysoké společenské úrovni. Ze jmen figurujících v článku stojí za pozornost jméno předsedy šach. odboru, tento pán mezi zákládajícími členy před sedmi lety nebyl. Několik partií z turnajů je možno zhlédnout zde (i tady máme nové jméno F. Pithart). Dále se dostáváme k poválečné historii - v květnu 1947 se ve městě uskutečnil Sjezd Vč. župy šachové - viz program (bohužel, druhá strana je nečitelná, což skoro platí i u předchozích), který byl opět významnou společenskou událostí. V září roku 1951 se ve městě utkaly v zápase na 20 š. závodní kluby Aera a Synthesia Semtín, kde se v partii na 1.š.představil i náš budoucí přední velmistr M. Filip.
Dokumenty, které jsme obdrželi zdaleka neposkytují podrobnosti o vlastní sportovní činnosti šachového odboru v průběhu několika desetiletí. Jsou ale důkazem existence šachistů v našem městě, kteří si myslím, byli i jistou součástí jeho historie. Současně přibližují dobu minulou, která se po stránce sportovní a společenské značně lišila od dnešní - přičemž ta dávno minulá, má, v několika směrech, mé nemalé sympatie.
První článek týkající se historie byl doplněn o několik šachových akcí z konce minulého tisíciletí. Bohužel musím znovu konstatovat, že velké či významné šachové akce od té doby naše město "minuly" - což je škoda. Tímto článkem bude asi do blízké budoucnosti toto téma vyčerpáno.

pondělí 3. července 2017

Historie šachu v Lázních Bohdaneč (2)

Tímto příspěvkem navazuji na náš první článek týkající se historie šachu v našem městě. Pokud jsme v předešlém článku nebyli schopni "překročit" rok 1946, nyní jsme pokročili (byť nám asi pomohla náhoda). "Dopátrali" jsme se až k samotnému začátku organizované činnosti šachistů u nás. Předem je nutno zdůraznit, že na tom nemá "zásluhy" nikdo z "místních". Jen díky známému šachovému publicistovi a historikovi panu Janu Kalendovskému z Brna jsme se dozvěděli více. Zde je na místě vyslovit mu velké poděkování za zaslané dokumenty.
Tak tedy šachisté se v Lázních Bohdanči začali organizovat v roce 1928. Podle stručné zprávy z
Věstníku východočeské župy šachové (dvojstrana 16) byl šachový odbor AFK Lázně Bohdaneč ustaven v počtu 11 členů - viz dále:
Jak je patrné šachisti se "přidružili" ke klubu AFK, který vznikl jako SK v roce 1918, nikoliv k Sokolu činného od r. 1904. Počet členů byl stejný jako v roce 1946 a vlastně jako i dnes. Bližší podrobnosti ke vzniku a další sportovní činnosti nám zatím nejsou známé, asi by se našly v dobovém šachovém i nešachovém tisku. Za zmínku stojí jméno pana F. Podlešáka, který byl v té době ředitelem místních lázní a předsedou Vč. župy šachové. Tomuto pánovi asi patří většina zásluh za popsané šachové dění. Zmiňovaný rok byl i jinak po šachové stránce, a nejen pro město, velmi zajímavý. Za pořadatelství Vč župy šachové, ale zejména díky správě místních lázní (nyní by to byl sponzor) byl uspořádán od 21.6. do 30.6.1928 šachový turnaj - viz foto. Něco z tisku najdete tadytady (omluvte horší kvalitu kopií). Několik turnajových partií najdete zde. Názory na turnaj byly rozličné, poplatné době (ostatně dnes by to asi nebylo jinak).
Po skončení turnaje dne 1.7.1928 byla na 31 šachovnicích uspořádána simultánka velmistra Oldřicha Durase s výsledkem (+25-3=3; viz Československý šach č.8/1928). Jedna partie z této simultánky.
Dá se říci, že na jeden rok to byla pro naše městečko, co se týče šachu (jistě se i v té době nemohly rovnat v popularitě některým jiných sportům) pěkná "porce" událostí. Pro tentokráte si myslím toho bylo dost - popravdě jsem již nevěřil, že se k něčemu takovému "dopídíme", pokračování příště.


čtvrtek 25. května 2017

Informace z místního tisku

V květnovém vydání Zpravodaje města č.3/2017 byl zveřejněn náš příspěvek k prakticky  ukončené šachové sezóně. Informuje veřejnost o skončené soutěži družstev, posledním oddílovém přeboru a dalším.

čtvrtek 4. května 2017

Ohlédnutí za sezónou soutěže družstev 2016/2017

Výkony družstva:
Předem musím konstatovat, že se družstvu v této sezóně nadmíru dařilo. Zisk 16 bodů a umístění v první polovině tabulky jsem já a asi nikdo jiný z týmu neočekával. V soutěži jsme sehráli 88 zápasů s bilancí 27 výher, 27 remíz a 34 proher. Naše průměrné ELO nastoupivších hráčů činilo 1695 bodů (loni 1700), u soupeřů 1692 (loni 1711) - zde tedy s ohledem na pouhý matematický výsledek se mnoho neudálo, úroveň zůstala prakticky stejná. Co se týče statistiky 4 x jsme měli v průměru ELO bodů navrch, 6 x jsme na tom byli hůře a 1 x to bylo =. Ziskem bodů jsme tedy poněkud více než splnili "povinnost" - "slabší" týmy porazit se "silnějšími" překvapit. Nejlepší výkon jsme podali s Chrudimí (- 42 a výhra), dále s Polabinami ( - 70 a remíza). I těsná prohra s Chotěboří (- 71) se dá hodnotit kladně. Nejhorší výkon jsme předvedli s Rapidem E (+ 57 a prohra). Těžké debakly se Železnými Horami (- 77) a Bohemií (- 87) nemohu též hodnotit pozitivně. Pokud porovnáme zisk 18 bodů na prvních čtyřech šachovnicích proti zisku 22,5 bodu na posledních čtyřech šachovnicích je vidět kde byl tým "lepší" (byť průměr ELA bodů soupeřů 1799 proti 1501 byl nesrovnatelný). Obecně lze konstatovat, že pokud jsme získali na prvních čtyřech š. 50 % bodů, výhra v zápase nás neminula. Závěrem musím tým jako celek pochválit za mimořádné výkony a výsledky, které se možná nemusí v budoucnu již opakovat (nakonec obligátních 10 bodů k setrvání v soutěži stačilo).
Výkony jednotlivců:
Výsledky jsou patrné v níže uvedené tabulce. Lze konstatovat jako v minulé sezóně - jsou poplatné výkonům družstva. A to bylo úspěšnější, takže i výsledky jednotlivců byly lepší než minule. K zlepšení došlo v sedmi případech, ke zhoršení ve čtyřech. Nad toužených 50 % úspěšnosti se dostalo hned 6 hráčů. Z nich nikdo vyloženě "nevyčníval", takže jmenovat nejlepšího hráče nebudu. Na opačné straně jsou hráči, kterým se dařilo méně - ovšem ani zde je nelze zatratit. Největší propad zaznamenal M. Rež, ale má silnou "výmluvu" - jeho soupeři na 1.š. průměrnou výší ELO bodů a svými kvalitami značně "přečnívali" ostatní. Po stránce zisku bodů a procentuelní úspěšnosti můžeme být spokojeni. Nikoliv již co se týče kvality a ohledem na sílu soupeřů. Jen u pěti hráčů došlo k nárůstu ELO bodů a to ještě nikoliv výrazně. U šesti hráčů došlo ke ztrátě a to mnohdy i podstatně. Tento faktor není vůbec příznivý a skýtá námět k zamyšlení. Jak vidno z tabulky, "do hry" se zapojili v nemalé míře i náhradníci a pokud nehráli v zápase více než dva , tým výrazně neoslabili. Stále ale platí, že počet 11 hráčů  na soupisce "je na hraně".


Přes některé výše uvedené připomínky a výhrady musím celkově ohodnotit uplynulou sezónu, na naše možnosti, výbornou známkou. Přejme si, aby tak nezůstalo jen jednou. Největší slabinu týmu se jeví jeho "úzký kádr" - bez rozšíření "na lepší zítřky" pomýšlet nemůžeme. To už je ale jiné téma. A úplně na konec - našemu malému, ale kompaktnímu týmu a hráčům opětovně, za "odvedenou práci", vyslovuji pochvalu a poděkování.

pátek 28. dubna 2017

Korespondenční Mistrovství ČR 4-členných týmů

Družstvo Sokola Lázně Bohdaneč ve složení: 1. Veselý  2. Binas junior  3. Binas senior  4 Mikoška získá s pravděpodobností hraničící s jistotou mistrovský titul 4-členných korespondenčních družstev. V naší nejvyšší soutěži korespondenčních družstev zbývá dohrát pouze 2 partie z celkem 224 partií, ale na výsledek na prvním místě tyto partie již vliv mít nebudou. Soutěž trvá od  1. 2. 2016 do 31. 8. 2017.

Z ukončených 222 partií 57 partií skončilo výhrou hráče a 165 partií bylo nerozhodných. Nejvíce vyhraných partií bylo na 4-té šachovnici.
Kliknutím na obrázek tabulky otevřete turnaj na oficiálních stránkách ICCF a v ukončených turnajích se můžete podívat na partie kliknutím na výsledek v tabulce.


Úspěch nebyl výsledkem náhody, protože o rok dříve 2015-2016 naše družstvo zvítězilo v mistrovství  3-členných družstev.

Korespondenční šach je specifický druh šachu, kde se šachy posílaly dříve poštou, potom emailem a nejnověji se hraje na šachovém serveru on-line. O zajímavostech kolem současného korespondenčního šachu vypovídá rozhovor s momentálně nejlepším světovým hráčem podle ratingu Romanem Chytílkem.
Prestiž tohoto druhu šachu výrazně poklesla vstupem počítačů na šachovou scénu. Spousta velmi silných hráčů přestala hrát a úvahy o smrti korespondenčního šachu v tomto článku z roku 2011 osvětluje různé příčiny. Přesto  tento šach stále žije a pro mnoho hráčů je to jediná praktická možnost, jak se účastnit soutěží. Z korespondenčních partií údajně čerpají myšlenky do repertoáru zahájení i někteří špičkoví hráči (například Topalov).