neděle 2. srpna 2015

Naši hráči na Czech Open 2015

Proti minulým ročníkům byla účast skromná. Účastnili se a nevynechali hráči Jouza a Pištora. Oba hráli ve skupině D Dostihový spolek Open, která čítala nakonec 237 hráčů. ELO zde bylo "omezeno" výší 1700 bodů. Jouza obsadil 9 místo ze 7 body, dle nasazení s č. 13 se zdá, že by to mohl být úspěch. Nikoliv však zcela, šanci na lepší umístění náš hráč pozbyl prohrou v posledním kole. "Nepřekročil tak svůj stín" z minulosti. Škoda, šance zde byla. Pištora obsadil 112 místo se 4,5 body, dle nasazení s č. 72 a předvedené hry v některých partiích však zůstal za svými výkony a výsledky v minulých ročnících. Hrubých chyb bylo tentokráte více.
Z mého pohledu návštěvníka byla atmosféra turnaje výborná a myslím, že jak účastníci tak i pořadatelé mohli být spokojeni. Více k turnaji na http://www.czechopen.net/cz/.