středa 15. května 2019

Historie šachu v Lázních Bohdaneč (4)

Původní články z roku 2017 vztahující se k historii šachového oddílu musely být díky změně poskytovatele služeb Googlu  (ukončení činnosti Googlu +) přepracovány. Současně byl doplněn článek (3) o nové materiály získané sice již "dávno", ale i díky současnému mizernému počasí jsou zveřejněny až nyní. Zájemci nechť navštíví  téma historii.
A jen pro úplnost, kdo má zájem dozvědět se něco i o Historii šachu v Čechách nechť si otevře tento článek.