úterý 4. června 2019

Náš článek ve Zpravodaji

Ve Zpravodaji města č. 3/2019 byl zveřejněn náš příspěvek, který informoval čtenáře o dění v oddílu ke konci sezóny 2018/2019.