neděle 26. června 2016

Informace z tisku

V červnovém vydání č. 3/2016 Zpravodaje Města Lázní Bohdaneč jsme, jak bylo slíbeno, opět dostali prostor k publikaci. Článek seznamuje veřejnost s dosud nezveřejněnými výsledky soutěží a krátce hodnotí uplynulou sezónu našeho oddílu.