úterý 5. července 2022

Náš článek ve Zpravodaji

Ve Zpravodaji města č. 3/2022 byl zveřejněn náš příspěvek, který informuje o konci šachové sezóny 2021/2022. A musím dodat, že k "normálnímu stavu" máme stále poměrně daleko.