pondělí 31. července 2017

Historie šachu v Lázních Bohdaneč (3)

V tomto příspěvku pokračujeme v dávné historii. Máme k dispozici zprávu o Valné hromadě ÚJČS (viz Československý šach č.7), která proběhla ve dnech 5.- 7.7.1935 v našem městě. Při té byly uspořádány čtyři šachové turnaje a turnaj v bleskovém šachu. Z článku se dozvídáme, že akce nebyla jen záležitostí šachistů, ale proběhla na vysoké společenské úrovni. Ze jmen figurujících v článku stojí za pozornost jméno předsedy šach. odboru, tento pán mezi zákládajícími členy před sedmi lety nebyl. Několik partií z turnajů je možno zhlédnout zde (i tady máme nové jméno F. Pithart). Dále se dostáváme k poválečné historii - v květnu 1947 se ve městě uskutečnil Sjezd Vč. župy šachové - viz program (bohužel, druhá strana je nečitelná, což skoro platí i u předchozích), který byl opět významnou společenskou událostí. V září roku 1951 se ve městě utkaly v zápase na 20 š. závodní kluby Aera a Synthesia Semtín, kde se v partii na 1.š. představil i náš budoucí přední velmistr Miroslav Filip.
Dokumenty, které jsme obdrželi zdaleka neposkytují podrobnosti o vlastní sportovní činnosti šachového odboru v průběhu několika desetiletí. Jsou ale důkazem existence šachistů v našem městě, kteří si myslím, byli i jistou součástí jeho historie. Současně přibližují dobu minulou, která se po stránce sportovní a společenské značně lišila od dnešní - přičemž ta dávno minulá, má, v několika směrech, mé nemalé sympatie.
První článek týkající se historie byl doplněn o několik šachových akcí z konce minulého tisíciletí. Bohužel musím znovu konstatovat, že velké či významné šachové akce od té doby naše město "minuly" - což je škoda..
S velkým časovým odstupem ("nebyly lidi") doplňuji dne 16.5.2019 tento a předešlý článek o nová fakta. Díky pochopení pana Milana Tomáška se nám podařilo získat dokumenty se sportovních ročenek, které se vztahují i k šachistům v Bohdanči. Z historie klubu AFK Lázně Bohdaneč - podrobnosti zde, je patrné, že již od roku 1923 fungoval při tomto klubu odbor šachový a to až do roku 1942 (ze kterého jsou získané dokumenty). My již víme, že šachisté v Bohdanči byli činní i v dalších letech. Zde pouze nevíme, zda to byli ti samí co v roce 1928 se i oficiálně organizovali ve Východočeské župě šachové. Z materiálů se dovídáme, že v Lázních Bohdanči byly, mimo zdokumentovaného roku 1928, uspořádány významné turnaje v rocích 1932 a 1936 - bohužel bez podrobností. V materiálech najdeme i zmínku o asi nejlepším domácím šachistovi panu Josefu Hoškovi. Ten "vydržel" u královské hry hodně dlouho, až do novodobé historie našeho oddílu. Bohužel, v té době hrál za "konkurenci", zlanařit se nám ho nepodařilo.
Ze získaných materiálů se dozvídáme i podrobnosti k Východočeské župě šachové, která byla ustavena 15.3.1925 za účasti 18 klubů (bez "nás"). Činnost je zmapována až do roku 1942, kdy župa čítala již 26 klubů (s "námi"). Podrobnosti najdete zde.
Tímto zřejmě asi již končí témata vztahující se k dávné historii šachového oddílu. Pokud snad, náhodou se k něco nového dovíme, materiál samozřejmě zveřejním.

1 komentář:

  1. První článek z roku 2014 týkající se historie byl dneškem doplněn o turnaje hrané na konci tisíciletí.

    OdpovědětVymazat