pondělí 24. listopadu 2014

Historie šachu v Lázních Bohdaneč


Město Lázně Bohdaneč má ve znaku i šachovnici a také nezanedbatelnou šachovou historii. Zatím je doložena existence oddílu k 1.5.1946, tehdy pod názvem ŠO AFK Lázně Bohdaneč, kdy oddíl měl 11 členů a byl součástí Pardubického okrsku (registrováno 10 klubů a 226 členů) Východočeské župy šachové (42 klubů s počtem 917 členů). Celých 30 let není zatím činnost oddílu zdokumentována, až do roku 1977, který lze považovat za rok vzniku novodobé historie oddílu. Oddíl po celou dobu své existence fungoval "pod křídly" TJ Sokol Lázně Bohdaneč (ať už jen dříve pod názvem Sokol, či od znovuobnovení Sokola jako "praví sokolové"). Hrací prostory, byť na rozličné úrovni, jsme vždy měli v prostorách sokolovny. Od zmiňovaného roku 1977 až do dneška oddíl nepřetržitě funguje, když pravidelně pořádá oddílové přebory a zúčastňuje se soutěží družstev na úrovních okresní, regionální a krajské. Jak je z historické tabulky patrné začínali jsme se skromným(minimálním) počtem 9/6 členů. Z původního kádru dále hráli pouze dva zkušení hráči, zbytek tvořili nováčci. Vzestup šachového oddílu co se počtu hráčů týká a nakonec i výkonnosti, je patrný od roku 1980 a kulminoval v sezóně 1982/1983, kdy jsme dosáhli počtu 26/19 a byli jsme schopni postavit dvě družstva do krajských či okresních soutěží. Bohužel od té doby stav členů a s tím i kvalita postupně klesala, až jsme se dostali v letech předminulých na minimální počet 8/6 členů, zajišťující účast v soutěžích družstev. Zhruba 15 let se oddíl držel na počtu více než 10 členů, kterým byl schopen zajistit účast v osmičlenných soutěžích družstev. Posledních cca 10 let jsme se stavem méně než 10 hráčů byli schopni se zúčastnit pouze soutěží pětičlenných družstev. Družstva se, až na jednu výjimku, převážně zúčastňovala soutěží na úrovni okresu, když výkonnost hráčů na trvalé udržení ve vyšších soutěžích  (krajských) nikdy nestačila. Věkové složení oddílu byl vždy mix starých/mladých. Práce s mládeží kulminovala mezi lety 1981 - 1991, v dalším desetiletí stagnovala a poté prakticky zanikla. Je to zajisté i jedna z příčin proč oddíl "nerostl" do kvantity a kvality. Ze "zakládajících" členů k roku 1977 najdeme v současnosti činné jen jedno jméno (Sekyrka) s odstupem tří let se přidal další (Jouza). Z dřívějších mládežníků figurují dnes v kádru dvě jména (Svoboda, Mácha).
I když oddíl nepatřil nikdy v Pardubickém okrese mezi významné k dnešku mu nelze upřít primát, pod jedním názvem a nakonec i kádrem hráčů, nejdéle nepřetržitě fungujícího šachového oddílu.

Na internetu i jinde lze dohledat zmínky o šachových turnajích pořádaných v městě, respektive v lázních v letech 1994 (1.ročník velmistrovského turnaje X.kat. LÁZNĚ BOHDANEČ 94 hraný 15. - 25.2.1994) ,1996 (VM turnaj Ekorex Cup a další), 1997 (opět VM turnaj Ekorex Cup a další), 1998 (MČR juniorů a 24.1.1998 MČR v bleskové hře)  a 1999 (mistrovství České republiky). Pár partií z této doby najdete zde. Konec tisíciletí byl tedy ve městě po šachové stránce bohatý, bohužel od té doby "nic". Podrobnosti a různé zajímavosti z historie šachového oddílu budeme zveřejňovat postupně. A pokud nám laskaví čtenáři doplní v komentářích i jinak jakékoli informace týkající se historie šachu v Bohdanči (zejména před rokem 1977), budeme za ně velmi vděčni.

Žádné komentáře:

Okomentovat