pondělí 3. července 2017

Historie šachu v Lázních Bohdaneč (2)

Tímto příspěvkem navazuji na náš první článek týkající se historie šachu v našem městě. Pokud jsme v předešlém článku nebyli schopni "překročit" rok 1946, nyní jsme pokročili (byť nám asi pomohla náhoda). "Dopátrali" jsme se až k samotnému začátku organizované činnosti šachistů u nás. Předem je nutno zdůraznit, že na tom nemá "zásluhy" nikdo z "místních". Jen díky známému šachovému publicistovi a historikovi panu Janu Kalendovskému z Brna jsme se dozvěděli více. Zde je na místě vyslovit mu velké poděkování za zaslané dokumenty.
Šachisté se začali organizovat (byli i před tím) v roce 1928. Podle stručné zprávy z Věstníku východočeské župy šachové (dvojstrana 16) byl šachový odbor AFK Lázně Bohdaneč ustaven v počtu 11 členů:
Jak je patrné šachisti se "přidružili" ke klubu AFK, který vznikl jako SK v roce 1918, nikoliv k Sokolu činného od r. 1904. Počet členů byl stejný jako v roce 1946 a vlastně jako i dnes. Bližší podrobnosti ke vzniku a další sportovní činnosti nám zatím nejsou známé, asi by se našly v dobovém šachovém i nešachovém tisku. Za zmínku stojí jméno pana F. Podlešáka, který byl v té době ředitelem místních lázní a předsedou Vč. župy šachové. Tomuto pánovi asi patří většina zásluh za popsané šachové dění. Zmiňovaný rok byl i jinak po šachové stránce, a nejen pro město, velmi zajímavý. Za pořadatelství Vč župy šachové, ale zejména díky správě místních lázní (nyní by to byl sponzor) byl uspořádán od 21.6. do 30.6.1928 šachový turnaj - viz foto

Něco z tisku najdete tady (omluvte horší kvalitu kopií). Několik turnajových partií najdete zde. Názory na turnaj byly rozličné, poplatné době (ostatně dnes by to asi nebylo jinak).
Po skončení turnaje dne 1.7.1928 byla na 31 šachovnicích uspořádána simultánka velmistra Oldřicha Durase s výsledkem (+25-3=3; viz Československý šach č.8/1928). Jedna partie z této simultánky.
Dá se říci, že na jeden rok to byla pro naše městečko, co se týče šachu (jistě se i v té době nemohly rovnat v popularitě některým jiných sportům) pěkná "porce" událostí. Pro tentokráte si myslím toho bylo dost - popravdě jsem již nevěřil, že se k něčemu takovému "dopídíme", pokračování příště.


1 komentář:

 1. Šachy ve světě k lázeňským městům často patří. Dělá to takovým městům propagaci. L. Bohdaneč (3400) ve srovnání s Přeloučí (9400 obyvatel) a Holic (6500) je trochu šachové městečko. Uspořádat tady mistrovský turnaj je otázka peněz. Pro AVE-KONTAKT - pořadatele šachového Czech Open by to byla hračka.

  Pro mé špatné oči jsem si ten dobový fejeton přepsal:
  Turnaj pro dr. Vécseye

  To je asi stanovisko, které vyjadřuje Praha k turnaji, uspořádaném v lázních Bohdanči. Jakmile byla známa listina účastníků, nebylo nejasnosti pokud se týče prvního vítěze. V lázních Bohdanči neměl dr. Vécsey soupeře a proto mohl zvítězit. Pánové Rašovský a soudní rada Horák nemohli mu zameziti úspěch už z toho jednoduchého důvodu, že neměli zkušeností, nutných a důsledně vždy vyplývajících z vážné hry, když působí existenčně ve venkovských městech, zatím co dr. Vécsey, hráč velmi školený, měl jich, nasbírav je pilně poslední dobou jmenovitě v Praze až příliš mnoho. Bylo by si přáti, aby tato chyba pořadatelstva (o tom tajemném skrývání turnaje asi nemluvě) byla vyvážena zkušenostmi, jež si z turnaje odnášejí ti mladí, jichž jména se po prvé objevila šachové veřejnosti. O průběhu turnaje přinášíme původní zprávu.

  R. - Lázně Bohdaneč 1. července (1928)

  Šachový turnaj uspořádaný zde péčí východočeské župy za finanční podpory správy lázní, byl právě skončen. Vedle přeborníků jednotlivých žup zúčastnili se jej hosté: dr. Z. Vécsey z Prahy, Rašovský ze Šumperka a Zd. Formánek z Kolína. Turnaj zahájen byl 21. června uvítáním účastníků zástupcem městské rady sportovního klubu, za správu lázní ředitelem Podlešákem a jednatelem župy Krpatou. Po bohatém pohoštění nakročeno k rozlosování a hra zahájena Návštěvníci lázní jevili o turnaj, který minul bez nejmenších rušivých příhod, značný zájem. Dne 29. června navštívil Bohdaneč brněnský mistr Amos Pokorný. Jeho přítomnost zavdala příčinu k sehrání bleskového turnaje s výsledkem. Pokorný 10 z 11 možných bodů, Formánek 9, Bartoš 8, dr. Vecsey 7, Kubka 6. V neděli odpoledne po valné schůzi župy sehrál mistr Oldřich Důras simultánně 30 partií, z nichž po pětihodinné hře 25 vyhrál, 3 prohrál, 5 remisoval

  OdpovědětVymazat